Allow users to add (or not) a store in the Citrix Receiver

When installing the Citrix Receiver you can give the following setup switch: ALLOWADDSTORE=A|N|S

  • A = Always, allow adding and removing stores;
  • N = Never, allow adding and removing stores;
  • S = Secure (https) stores allowed.

When the client is already deployed the following registry key can be changed to change this behavior:

HKLM\SOFTWARE\Woe6432Node\Citrix\Dazzle\AllowAddStore

(more…)

Nederlandse Vertaling CloudGateway Express / StoreFront Express 1.0 en 1.1

Hierbij de Nederlandse vertaling van de CloudGateway Express of StoreFront Express Knipogende emoticon 1.0 en 1.1.

In de vertaling zijn weer niet de error/foutmeldingen meegenomen. Dit omdat er natuurlijk weinig te vinden is hierover op internet. Foutmeldingen naar de gebruikers zelf zijn wel vertaald.

De installatie is ditmaal handmatig. Omdat hij zo reuze eenvoudig is dat het makkelijk met de hand kan.

Opmerking: Deze vertaling is een extra taal voor de StoreFront. Dit houd in dat de originele talen nog steeds blijven werken. Aan de hand van de regional settings van de gebruiker wordt de juiste taal ingesteld.

(more…)