Intranet links i.c.m. PowerFuse Shell

Bedrijven maken steeds meer gebruik van Intranet/Web-applicaties, iets wat ik alleen maar kan toejuichen aangezien het voor mij als consultant alleen maar makkelijker word om applicaties aan te bieden in een Terminal Server omgeving. Wink
Helaas zijn er ook intranet sites waarin links worden aangeboden naar shares op het interne netwerk. Erg mooi en makkelijk om bijvoorbeeld een link te plaatsen naar foto’s van het laatste bedrijfsuitje.
Maar in combinatie met een PowerFuse Shell kan dit problemen geven. Windows wilt namelijk standaard dan de explorer opstarten. Dit word dan het eerste explorer.exe process wat gestart word en dus start niet de verkenner versie maar de shell versie van explorer, met alle gevolgen/errors.

Hoe gaan we dit aanpassen.

Open regedit en navigeer naar: HKCRFolderShellOpenCommand
hkcr_org1

Verander de default waarde van: %SystemRoot%Explorer.exe /idlist,%I,%L naar %SystemRoot%pExplorer.exe /idlist,%I,%L
default_goed1

Navigeer naar: HKCRFolderShellExploreDDEEXEC
ddeexec_org2 

Verwijder de default waarde: [ExploreFolder(“%I”, %L, %S)]
ddeexec_default_goed1

Vervolgens worden links geopend in pexlorer.exe ipv explorer.exe

Posts created 113

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top