Nederlandse Vertaling Citrix Access Gateway Enterprise

Na de Nederlandse vertaling voor de WebInterface is hier dan de vertaling voor de Access Gateway Enterprise. Gemaakt door mijn grote vriend en AGEE guru: Henny Louwers.

[download#2#image]

Hoe te installeren:

Upload de twee bestanden naar de AGEE in de map: /netscaler/ns_gui/vpn/resources

TFRD15B.tmp

Als de AGEE reboot zullen de bestanden weer verdwenen zijn. Dit is op te lossen door een copy script in rc.netscaler te plaatsen. Het bestand rc.netscaler bestaat niet standaard. Deze word automatisch gemaakt als NTP word geconfigureerd, of anders met de hand plaatsen in de /nsconfig directory.

Voeg de volgende regel toe: cp -r /var/vpn/vpn/* /netscaler/ns_gui/vpn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top